Gedimų registravimas
Kliento savitarna
Mobili programėlė
Gedimų registravimas
8 700 44 969
Kliento savitarna
Mobili programėlė

Pastatų ūkio administravimas

0
Rekomendacijos
0
Įkurta bendrijų
0
Administruojama ploto, m²
0
Nusiskundimų per metus
0
Ilgiausias kontraktas, metai

1. Pastato ūkio valdymo organizaciniai darbai:

 • namo techninės dokumentacijos tvarkymas;
 • defektų šalinimo organizavimas;
 • statinio tech. priežiūros darbų organizavimas ir kontrolė;
 • pastato būklės tikrinimas ir apžiūrų atlikimas: sezoninis (kiekvieną pavasarį ir rudenį), neeilinis (esant būtinybei);
 • pastato bendrojo naudojimo: patalpų, fasadų, langų, durų, stogo dangos būklės stebėjimas, defektinių aktų surašymas.

2. Komunalinių paslaugų ir kitų tiekėjų sutarčių administravimas:

 • sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė;
 • energetinių resursų sąnaudų analizė;
 • energijos taupymo priemonių parinkimas.

3. Bendravimas su pastato patalpų savininkais:

 • eksploatacinių – ūkinių problemų sprendimas;
 • susirinkimų organizavimas, dokumentacijos valdymas;
 • mokesčių paskirstymas patalpų savininkams už pastatui suteiktas paslaugas;
 • skolininkų prevencija.

4. Buhalterinės paslaugos:

 • DNSB finansinės atskaitomybės sudarymas (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas), pateikimas institucijoms.

5. Kokybės kontrolė:

 • nuolatinis pastatų ūkio administravimo, finansų, techninio ir valymo skyrių atliekamų darbų kokybės tikrinimas;
 • klientų skundų analizė;
 • atliktų rangovų darbų kokybės tikrinimas;
 • skambučio centro paslaugos teikimas;
 • ataskaitų apie eksploatacines sąnaudas rengimas.

Techninė priežiūra

0
Likviduotos
avarijos
0
Energijos taupymo sprendimai
0
Įvykdyti DNSB techniniai užsakymai
0
Suteiktos
konsultacijos
0
Sumontuoti
detektoriai

1. Pastato konstrukcijų techninė priežiūra ir apžiūrų atlikimas:

 • apžiūrų atlikimas: sezoninis (kiekvieną pavasarį ir rudenį), neeilinis (esant būtinybei);
 • pastato bendrojo naudojimo patalpų, fasadų, langų, durų bei stogo dangos būklės stebėjimas;
 • defektinių aktų surašymas;
 • būtinų remonto darbų organizavimas.

2. Bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūra:

 • vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose);
 • įvadinių vandens skaitiklių apžiūra, jų plombavimo ir patikrų galiojimo tikrinimas;
 • duomenų apie šalto vandens suvartojimą surinkimas iš bendro naudojimo patalpų apskaitos prietaisų. Ataskaitų pateikimas UAB „Vilniaus vandenys”;
 • fekalinės ir lietaus kanalizacijos šulinių priežiūra;
 • nuotekų sistemų, naftos gaudyklių priežiūra.

3. Bendrojo naudojimo patalpų elektros tinklų įrenginių priežiūra:

 • už elektros ūkį atsakingo asmens paskyrimas;
 • bendro naudojimo elektros įrenginių būklės tikrinimas ir apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose);
 • duomenų apie bendro naudojimo elektros energijos suvartojimą surinkimas iš bendro naudojimo patalpose esančių apskaitos prietaisų. Ataskaitų
 • pateikimas UAB „LESTO”;
 • apšvietimo sistemų apžiūra;
 • pakeliamų automobilių stovėjimo aikštelių vartų apžiūra;
 • atsiradusių gedimų ir smulkių defektų lokalizavimo bei likvidavimo organizavimas bendro naudojimo patalpose.

4. Bendrojo naudojimo silpnų srovių įrenginių priežiūra:

 • telefoninių spynų priežiūra;
 • praėjimo kontrolės sistemų priežiūra;
 • vaizdo stebėjimo sistemų priežiūra;
 • apsauginės signalizacijos sistemų priežiūra.

5. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra:

 • šaldymo sistemų priežiūra;
 • rekuperavimo sistemų priežiūra;
 • mechaninių vėdinimo sistemų priežiūra;
 • anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra.

6. Katilinių ir jos įrenginių priežiūra:

 • atsakingo asmens už katilinės ir jos įrenginių priežiūrą paskyrimas;
 • katilų eksploatavimas;
 • katilų ir jų įrenginių sistemų būklės tikrinimas bei parametrų reguliavimas;
 • atsiradusių gedimų ir defektų likvidavimas.

7. Dujotiekio tinklų bei įrenginių priežiūra:

 • dujotiekio vamzdynų ir armatūros apžiūra (objekto administratoriaus atsakomybės ribose);
 • dujų slėgio reguliavimo įrenginių patikrinimas, sureguliavimas, remontas;
 • apsauginių įtaisų sureguliavimas, remontas;
 • dujų filtrų valymas, plovimas, keitimas.

8. Gaisro gesinimo ir perspėjimo sistemų bei įrenginių priežiūra:

 • dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemų priežiūra;
 • priešgaisrinės signalizacijos priežiūra;
 • anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų priežiūra;
 • priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra.

9. Kitų name esančių inžinierinių sistemų aptarnavimas.

Valymas ir teritorijos priežiūra

0
Aptarnaujama teritorija Lietuvoje, %
0
Kokybės kontrolės specialistai
0
Valomas plotas,
0
Pasodinta
medžių
0
Socialiniai
projektai

1. Valymo paslaugos:

 • bendro naudojimo patalpų valymas;
 • laiptinių langų valymas;
 • liftų kabinų valymas;
 • laiptinių ir lauko šviestuvų valymas;
 • požeminių stovėjimo aikštelių valymas, šlavimas, plovimas;
 • generalinis grindų valymas po statybų ir remonto darbų;
 • purvą ir drėgmę sugeriančių kilimėlių keitimas.

2. Lauko teritorijos tvarkymas:

 • šaligatvių rankinis, mechaninis šlavimas;
 • lauko plytelių, trinkelių plovimas aukštu slėgiu;
 • stovėjimo aikštelių rankinis, mechaninis šlavimas;
 • medžių genėjimas, kirtimas. Šiukšlių surinkimas ir išvežimas;
 • vejos ir želdinių priežiūra;
 • sniego valymas ir išvežimas.

Rekomendacijos

DNSB Žirmūnų g. 30c
DNSB Sluškų g. 3
DNSB Karoliniškių karoliukai

Mūsų komanda

Martynas Ramunis
Administravimo skyriaus vadovas

Antanas Mikalainis
Vilniaus skyrius

Rimvydas Rapalis
Kauno skyrius

Arūnas Pakutinskas
Klaipėdos skyrius

Daumantas Pernaravičius
Projektų vadovas

Mindaugas Starkus
Eksploatacijos skyrius

Mindaugas Grigaitis
Specialistas

Česlov Tracevič
Specialistas

Darius Ivanauskas
Direktorius

Irina Kovalevskaja
Finansu skyrius

Renata Kvedarienė
Valymo skyrius

Neringa Nartautienė
Kokybės skyrius

Kontaktai

Vilniuje

Buivydiškių g. 118, Zujūnai, LT-14160 Vilniaus r.
Telefonas: 8 700 44 969
El. paštas: vilnius@domusservice.lt

Kaune

Veiverių g. 134, 320 kab., LT-46352, Kaunas
Telefonas: 8 700 44 969
El. paštas: kaunas@domusservice.lt

Klaipėdoje

Tilžės g. 24-3, LT-91126 Klaipėda
Telefonas: 8 700 44 969
El. paštas: klaipeda@domusservice.lt

Rekvizitai

Buivydiškių g. 118, Zujūnai, LT-14160 Vilniaus r.
Įmonės kodas: 300130922
PVM kodas: LT 100001812114
Tel.: 8 700 44 969
El. paštas: info@domusservice.lt
Bankas: 70440 -AB „SEB bankas”
A. s. LT 13 7044 0600 0500 9526

Parašyk mums