Apie mus

Nuo 2005 m. UAB „DOMUS SERVICE“ teikia kompleksines ir dalines pastatų administravimo, inžinerinių tinklų priežiūros, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugas.

UAB „DOMUS SERVICE“ tikslas – ekonomiškai, skaidriai bei efektyviai teikti pastatų ūkio administravimo ir priežiūros paslaugas, kuriant harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką bei tausojant išteklius.

Šį tikslą pasiekiame:

  • Nuolat stebėdami pastatų būklę, energijos sąnaudas, analizuodami užsakovų poreikius. Paslaugų vartotojams kasmet pateikiame ir įgyvendiname trumpalaikius ir ilgalaikius planus šių sąnaudų mažinimui bei geros pastato būklės užtikrinimui.
  • Dirbdami tik su patikimais tiekėjais, siekdami, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
  • Kasmet organizuodami darbuotojų praktinį mokymą, siekiant kelti kvalifikaciją bei akcentuoti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę. Visus darbus vykdo kvalifikuoti ir atsakingi specialistai.
  • Administruojamų pastatų gyventojus įtraukdami į administravimo procesą, skatiname atsakingą požiūrį į bendrą nuosavybę.
  • Vartotojams paruošdami ir siūlydami skaidrias pastato šilumos, vandens, kitų sąnaudų skaičiavimo metodikas.
  • Visuomenėje populiarindami ekologinę pasaulėžiūrą, įgyvendindami projektus ir į šią veiklą įtraukdami darbuotojus, tiekėjus bei paslaugų vartotojus, tausojant aplinką skatiname sumažinti pastatų priežiūros sąnaudas. Todėl atliekų rūšiavimas, energiją taupančių sistemų įdiegimas, aplinkai pavojingų atliekų utilizavimas bei kitos aplinką tausojančios ir ekonomiją užtikrinančios priemonės yra įprastos visuose mūsų administruojamuose pastatuose.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Daugiabučių namų administravimo paslauga – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
  • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra: nuolatinis namo būklės stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas bei jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas.
  • Mūsų tvarkos palaikymo ir gerbūvio kūrimo specialistai pasirūpins nepriekaištinga tvarka Jūsų teritorijose.

Partneriai

Leidimai, sertifikatai

Bendradarbiaukime!

Kliento savitarna
Gedimų registravimas
Mobili aplikacija
http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chld=L|0&chl=%20%20%20%20http%3A%2F%2Ffiles.appsgeyser.com%2FDomusService%2520SelfService_5577963.apkAndroid OS APP

Domusservice_sertifikatas2

Domusservice_sertifikatas3

Domusservice_sertifikatas4

Domusservice_sertifikatas5

Domusservice_sertifikatas6

Domusservice_pazymejimas